World Coffee

80,000.00 

Cà phê thế giới đặc biệt tại Việt Nam hay còn gọi là Specialty Coffee chắc hẳn không còn xa lạ với giới sành cà phê. Để đạt được tiêu chuẩn Specialty Coffee thì cần các điều kiện sau:

1.  Có nguồn gốc từ nông trại tiềm năng, nguồn giống tốt

2. Khâu thu hái, chế biến, bảo quản đúng phương pháp

3. Qúa trình rang, chiết xuất (pha chế) chuẩn mực

4. Điều kiện đủ: có điểm Cupping từ 80 đến 100